Regio Den Haag

Regio Rotterdam

Regio Leiden

Regio Haarlem

Regio Amsterdam

analyse

TMA Talentenanalyse van Dynamisch Bureau

Een belangrijk onderdeel van de TMA Talent Methode, is de TMA Talentenanalyse. Dit is een vragenlijst die je online invult. De rapportage die hieruit voortkomt, bespreek je met één van de TMA Talent Professionals van Dynamisch Bureau, om de uitkomsten betekenis te geven. De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een instrument dat je persoonlijke drijfveren en talenten in beeld brengt. Zodat je precies weet waar jouw unieke toegevoegde waarde ligt.

Een uitgebreid beeld van je talenten

Door de TMA Talentenanalyse krijg je (beter) zicht op je persoonlijkheid, natuurlijke talenten en de aanleg die je hebt voor bepaalde competenties (in hoeverre je die makkelijk of moeilijk kan aanleren).

Wij merken dat mensen hun eigen talenten vaak vanzelfsprekend vinden. Aangezien jouw uitkomsten bij deze analyse worden vergeleken met een normgroep (de Nederlandse Beroepsbevolking), kom je erachter op welke punten je écht “bijzonder” of “onderscheidend” bent ten opzichte van de gemiddelde medemens.

22drijfveren

Afbeelding: een voorbeeld van een radar met bijbehorende score op 22 drijfveren.

Veel analyses of tests meten een beperkt aantal gedragskenmerken. Een valkuil die in deze onderzoeksmethoden schuilt, is het “hokjesdenken”, zoals: jij bent “blauw” en ik ben “rood”. De TMA Talentenanalyse is complexer en meet op 22 drijfveren en 44 talenten. Dit levert een uitgebreider en genuanceerder beeld op.

Naast je sterke kanten, is er in de rapportage en bespreking ook aandacht voor je valkuilen, de wijze waarop mensen met jou het beste kunnen communiceren, en wat een ideale werkomgeving voor je is.

Meer weten? Bel ons binnen jouw regio of mail naar info@dynamischbureau.nl voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Of laat hier je gegevens achter en dan nemen wij contact met je op: