Neurotraining: train thuis je brein gezond

Neurotraining is een training van je brein waarmee je bepaalde klachten vermindert. Dynamisch Bureau werkt met een unieke methode van neurotraining: één waarbij je zelf thuis kan trainen. Met een optimaal trainingsresultaat tot gevolg.

Wat is neurotraining?

Neurotraining is een wetenschappelijk onderbouwde breintraining waarbij je met behulp van positieve feedback je brein beïnvloedt. Wij werken met speciale software die thuis en dus frequent trainen mogelijk maakt. Dit zorgt voor lagere kosten en betere resultaten dan veel andere neurotraining.

De klachten waarbij wij neurotraining adviseren zijn:

  • Stressklachten
  • Concentratieproblemen
  • Hyperactiviteit en impulsiviteit
  • Chronische vermoeidheid
  • Overprikkeling
  • Neerslachtigheid
  • Angst

Denk bijvoorbeeld aan deze klachten bij: stress/burn-out, vermoeidheid, AD(H)D, long COVID, ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of hoogsensitiviteit. We stellen geen diagnose. Neurotraining wordt alleen ingezet ter vermindering van bovengenoemde klachten.

Neurotraining kan ingezet worden als los traject of als onderdeel van jouw begeleidingstraject. Vaak is dit een re-integratietraject, maar bij iedereen die bovenstaande klachten ervaart is neurotraining aan te bevelen.

Resultaat: 26-56% klachtenreductie

Wetenschappelijk onderzoek toont het effect van neurotraining aan. De verkregen klachtenreductie met de app die wij inzetten, varieert van 26 tot 56% afhankelijk van de ervaren klacht. Zie onderstaand schema.

Breintoestanden variëren de hele dag

De basis van neurotraining is de EEG-meting. De EEG-band meet de globale activiteit van het brein en laat de meest voorkomende toestanden zien: onderactivatie, remming, activatie en overactivatie. Breintoestanden variëren de hele dag. Dat is gezond. Bij bepaalde klachten zien we dat bepaalde breintoestanden onvoldoende variëren en/of dat het brein chronisch in deze staat is. Bijvoorbeeld bij langdurige stress zien we veel highbeta golven, ook in rust. Bij onderactivatie zien we verhoudingsgewijs veel theta golven, ook bij het uitvoeren van een taak. Dit betekent dat het brein niet opschakelt en concentreren lastig is.

Het brein leert door beloning

Met neurotraining gaan we het brein belonen als deze de toestand heeft die we willen. We weten niet precies hoe deze positieve bekrachtiging werkt, maar het brein ‘weet’ op een gegeven moment hoe het iets voor elkaar moet krijgen. Vergelijk het met het leren fietsen van een kind. Hier is veel oefening voor nodig. Als het kind op een gegeven moment goed blijft zitten, worden de hersenen positief bekrachtigt. Het kind blijft steeds langer goed zitten zonder te vallen. Dit leren is met een langdurig resultaat: fietsen verleer je niet meer.

Kies je eigen Youtube films

Bij de neurotraining krijg je positieve feedback als jouw brein de gewenste toestand laat zien. Op je tablet of telefoon wordt het scherm met een filmpje namelijk groter, je kunt het dan beter zien.

Meer weten? Lees ons boek!

Lees hier ons boek: Neurotraining met cognitieve trainingssoftware.
Train je Brein verminder je klachten

Klachtenreductie met Brainmarker App

Stressklachten:

35,89% (20 sessies in 1,5 maand)

Concentratieproblemen:

54,45% (40 sessies in 3 maanden)

Hyperactiviteit en impulsiviteit:

56,33% (40 sessies in 3 maanden)

Chronische vermoeidheid:

56,00% (40 sessies in 3 maanden)

Overprikkeling:

25,99% (40 sessies in 3 maanden)

Neerslachtigheid:

29,69% (40 sessies in 3 maanden)

Angst:

(onvoldoende data)

Bron: Brainmarker jan-juni 2022

Blijvend resultaat door thuis training

Drie tot vier keer per week trainen is nodig voor een goed en duurzaam resultaat. Bij andere neurotraining is dat lastig omdat je naar de praktijk moet komen. Via Dynamisch Bureau is dat wel mogelijk omdat je thuis kunt trainen met een mobiel of tablet en de EEG-band die je van ons meekrijgt.

Voor een langdurig effect bij bijvoorbeeld ADHD-klachten train je minstens 40 sessies. Stress gerelateerde klachten zijn een toestand en kan je met 20 sessies al zichtbaar verbeteren. Je neuro-trainer zal dit samen met jou bekijken en instellen.

Hoe ziet een neurotraining traject eruit?

Je hebt eerst een voormeting bij één van de neuro-trainers van Dynamisch Bureau. Dat kan je coach van Dynamisch Bureau zijn waar je ook een coachtraject volgt, of een collega. Hierbij vul je ook een vragenlijst (0-meting) in om je klachten in kaart te brengen. Daarna start de training.

Na elke training geef je in de app aan hoe jij vond dat het ging. Je trainer ziet dit én je behandelresultaat en is tijdens het hele traject je aanspreekpunt als dat nodig is. Het is fijn dat iemand meekijkt, dit draagt vaak bij aan de motivatie om door te zetten.

Na de trainingsperiode volgt een nameting bij dezelfde trainer. Ook nu vul je een vragenlijst in en bekijken wij samen hoe de klachten zijn verminderd.

Neurofeedback met thuistraining - Dynamisch Burea

Het brein liegt niet

Jouw breinmeting geeft ons veel informatie. We kunnen bijvoorbeeld aangeven welk type werkomgeving (prikkelarm vs. afwisselend) en welke vorm van lichaamsbeweging aan te bevelen is bij jouw type brein (krachttraining vs. cardio). Dit kan dan weer worden meegenomen bij een mogelijk coachingstraject naast de neurotraining.

Benieuwd hoe je met neurotraining je klachten kan verminderen?