TMA Teamsessie, aan de slag met ontwikkeling

Met de TMA Teamsessie van Dynamisch Bureau gaan teams op motiverende wijze aan de slag met hun ontwikkeling. De teamleden worden ondersteund in het optimaal benutten van elkaars talenten. Hierdoor verbetert de sfeer binnen het team, is er meer acceptatie van de verschillen tussen de teamleden en verbeteren de resultaten. Ga aan de slag met ontwikkeling met de TMA teamsessie.

Teamsessie met talent als basis

Voor de teamsessie gebruiken we van elk teamlid individueel de TMA Talentenanalyse. Tijdens een individuele bespreking, verzorgd door één van de TMA Professionals van Dynamisch Bureau, krijgt de medewerker een persoonlijke analyse van de eigen talenten met aanvullend de aanleg voor bepaalde competenties.

Na de individuele besprekingen volgt de teamsessie. Afhankelijk van de vragen en wensen kunnen er meerdere dagdelen verzorgd worden.

De resultaten van alle teamleden kunnen worden weergegeven in een TMA Team Rapportage, zie Teamrapportage Drijfveren en Talenten.

Voorbeeld teamtraject

In het basis dagdeel besteden we aandacht aan de verschillen en verdeling van talenten in het team. De medewerkers leren hun eigen talenten en die van elkaar beter kennen. Ook wordt besproken wat zij als team ten doel hebben en willen bereiken. Dit verheldert welke ontwikkelpunten er zijn.

Tijdens een vervolg wordt het team begeleid in het maken van een Plan van Aanpak waarin staat hoe het team aan de slag gaat met het behalen van de gewenste resultaten, gekoppeld aan de talenten en competenties.

Bij een afronding begeleiden we het team in het evalueren van het Plan van Aanpak, het bijstellen van de afspraken en het borgen van de resultaten.