“We zien allemaal wat anders, zelfs als we naar hetzelfde kijken. Wat is jouw uitzicht?”

Sandra den Ouden

Sandra den Ouden

“De blik waarmee we naar de wereld kijken blijft mij boeien. Ik vind het bevrijdend te ontdekken dat door goed te luisteren naar iemands verhaal, je met een andere bril naar de werkelijkheid kunt kijken. Ik kijk graag met jou mee. En laat je ook eens een andere bril opzetten om te genieten van een ander perspectief. Vanuit een vertrouwde omgeving gaan we op reis, van uitzicht naar inzicht. Samen vullen we jouw koffer door jouw unieke combinatie van talenten tastbaar te maken.

In mijn loopbaan in het onderwijs heb ik leerlingen zien groeien in hun zelfvertrouwen door ze aan te spreken op hun talent. Mijn interesse in ontwikkelingspsychologie is hierdoor aangewakkerd en heb ik me verder verdiept in persoonlijke ontwikkeling en coaching.

Bij Dynamisch Bureau herken ik de aandacht voor het persoonlijke verhaal. We hebben een heel divers team en ieder werkt vanuit zijn talent, op zijn eigen manier. Juist deze diversiteit wordt gevierd en dit zie ik terug in de manier waarop we coachen. Ieder mag er zijn.

In mijn coaching maak ik veel gebruik van creatief denken en doen. Creativiteit is buiten de vanzelfsprekendheden kijken, nieuwe wegen ontdekken. We zoomen in op jouw waarden, kwaliteiten en drijfveren. Door op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken, krijgt jouw persoonlijke blik de ruimte en creëren we nieuwe mogelijkheden.

Een ander pad inslaan vraagt moed. Welk kompas gebruik je?
Ik geloof in de kracht van keuzes maken vanuit rust en ruimte. Wanneer je even stil staat zie je meer. Een stap achteruit geeft overzicht. Om daarna weer met frisse energie in beweging te komen. Ik wandel graag met je mee. Stap voor stap in de richting die het beste bij jou past.

Welkom op mijn locaties:

Het Coachhuis, Oosthaven 12, 2801 PB Gouda
Mariëndaalstraat 14, 3551 XH Utrecht