Testportaal

Ter ondersteuning van de diverse coachingstrajecten, werken wij met verschillende analyses en capaciteitentests. Deze hebben tot doel om jou inzicht te geven in je talenten, drijfveren, ideale werkomgeving, capaciteiten, en dergelijke.

Beter zicht op je talenten

Als je werk doet wat bij je talenten past, kan je pas echt uitblinken! Met de TMA Talentenanalyse krijg je beter zicht op je talenten en drijfveren. Ook weet je welke competenties makkelijk aan te leren zijn en welke juist niet goed bij je passen. Omdat je wordt vergeleken met een normgroep (de Nederlandse Beroepsbevolking) weet je waarin je echt “bijzonder” of “onderscheidend” bent ten opzichte van de meeste andere mensen. Bij Dynamisch Bureau krijg je een uitgebreide bespreking van de analyse, zodat je goed met deze inzichten aan de slag kan.
Hieronder vind je twee voorbeeldrapportages om een idee te geven wat deze analyse meet.

Beroepssector- en activiteiteninteresseanalyse

Uit de beroepssector- en activiteiteninteresseanalyse komt naar voren welke sectoren en activiteiten je aanspreken.

Capaciteiten testen

Om een idee te krijgen of een richting past bij je cognitieve vaardigheden zijn er een aantal capaciteiten testen beschikbaar. De capaciteiten kunnen worden gemeten voor de volgende onderdelen:

  • Logisch figuurlijk inzicht
  • Logisch cijfermatig inzicht
  • Logisch taalinzicht
  • Technisch inzicht
  • Controleren
  • Rekenen

Loopbaanscan

Niet in ieder traject wordt de TMA Talentenanalyse ingezet. Er kan ook gekozen worden voor de Loopbaanscan.

Deze loopbaanscan past zich aan de gegeven antwoorden aan (adaptief). Het grote voordeel hiervan is dat deze drie keer sneller kan worden afgenomen met dezelfde betrouwbaarheid en validiteit dan traditionele vragenlijsten. Zo vraagt deze Loopbaanscan slechts 30 minuten van jouw tijd om een breed beeld te krijgen van jouw persoonlijkheid, drijfveren en interesses. Het biedt inzicht in de belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’.