Re-integratie verplichtingen werkgever

Als organisatie kan je te maken krijgen met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is gericht op het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Wanneer één van de medewerkers langdurig ziek is, moet een werkgever eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor re-integratie binnen de eigen organisatie. We noemen dit 1e spoor re-integratie. Daarnaast is er binnen de Wet Verbetering Poortwachter ook sprake van 2e spoor re-integratie. Dit zijn alle re-integratie-inspanningen gericht op een functie buiten de huidige organisatie.

Betrouwbaar en resultaatgericht re-integratie bureau

Als werkgever is het van belang een betrouwbaar en resultaatgericht re-integratie bureau in te schakelen. Dynamisch Bureau is dan een uitstekende keuze. Onze trajectbegeleiders hebben veel ervaring met re-integratietrajecten voor hoger opgeleiden.

Wij hebben vanaf 2005 al meer dan duizend mensen succesvol begeleid bij hun re-integratie. Vaak waren dat mensen met emotionele, psychische en/of lichamelijke belemmeringen. Hierbij valt te denken aan: burn-out, depressie, AD(H)D en Autisme Spectrum Stoornis.

Als re-integratie 1e spoor niet helemaal zeker is of niet meer mogelijk, is het zaak om zo snel mogelijk het 2e spoor in te zetten. Dit loopt vaak parallel aan het 1e spoor.

Re-integratie 2e spoor kan je als werkgever veel kosten besparen. Je kan hiermee namelijk een loonsanctie vanuit het UWV voorkomen. In geval van een loonsanctie betaal je verplicht langer loon door na twee jaar ziekte, tot de aanpak van de re-integratie in orde is bevonden door het UWV.

Loonkosten besparen

Een spoedige inzet van 2e spoor re-integratie kan loonkosten besparen vóór de twee jaar ziekte om zijn. Bijvoorbeeld als de medewerker al aan de slag gaat bij een andere werkgever voordat die termijn is bereikt. Vaak is het wel van belang dat de medewerker gezien wordt door het UWV bij de WIA-keuring. Dan adviseren wij een detachering bij de nieuwe werkgever vanuit de huidige organisatie. De medewerker krijgt gewoon zijn loon nog van de huidige organisatie maar via de detachering komen deze (deels) terug. Zo zijn vanuit Dynamisch Bureau al vele medewerkers door ons begeleid naar een detachering en heeft de opdrachtgever zijn investering in het traject snel terugverdiend!

Geïnteresseerd in een kennismaking?

Een kennismaking met Dynamisch Bureau is kosteloos. Deze kan zowel met de medewerker zijn als de werkgever, of medewerker en werkgever samen.