Vragen bij een spoor 2 traject

 

Veel gestelde vragen bij een spoor 2 traject

Steeds meer organisaties weten Dynamisch Bureau te vinden voor de begeleiding bij tweede spoor re-integratie. Hierbij merken we dat er bij medewerkers én bij werkgevers vaak veel vragen leven.

Misschien leven deze vragen ook bij jou. We gingen in gesprek met operationeel directeur Monica Scheffer, verantwoordelijk voor onze spoor 2 trajecten, en vroegen het antwoord op veel gestelde vragen.

Monica, wat is een re-integratie spoor 2 traject nou precies?
Dat is een traject waarbij een medewerker die is uitgevallen door ziekte of beperking, begeleiding krijgt om bij een andere organisatie passend werk te vinden. Dit traject moet aan bepaalde eisen voldoen zoals het opstellen van een persoonsprofiel en zoekprofiel en het solliciteren op passende arbeid.

Wat is het verschil met spoor 1?
Bij spoor 1 wordt binnen de organisatie gezocht en bij spoor 2 buiten de organisatie. Dit laatste is ook vaak de reden waarom een werkgever een spoor 2 traject aan externen uitbesteed.

Moet een medewerker een spoor 2 traject volgen?
Wanneer de bedrijfsarts, dan wel Arbeidsdeskundige, oordeelt dat een spoor 2 traject moet worden gevolgd, zal een medewerker daaraan moeten meewerken. Ook wanneer een medewerker al begonnen is met re-integreren in zijn eigen werk.

Wat is het doel van een spoor 2 traject?
Het doel van een spoor 2 traject is om instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zo veel mogelijk te voorkomen. Een spoor 2 traject vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter en geeft regels waar medewerker en werkgever aan moeten voldoen wanneer een medewerker door ziekte of beperking zijn eigen werk niet meer kan doen.

Mag de werkgever stoppen met binnen de organisatie zoeken als het spoor 2 gestart is?
Nee, dat mag niet. Ook wanneer een spoor 2 gestart is, moet het zoeken naar een passende functie binnen de organisatie doorgaan. Bij grotere organisaties zijn er over het algemeen wel vaker meer mogelijkheden dan bij een kleine organisatie.

Moet de medewerker overal op solliciteren? Moet de medewerker solliciteren op werk beneden zijn/haar niveau?
Nee. De medewerker moet solliciteren op passende arbeid. Dit kan werk betreffen dat beneden het niveau van de medewerker ligt, maar wel past bij de belastbaarheid. De sollicitaties moeten gericht zijn op het zoekprofiel, dat aansluit bij passende arbeid.

Verwacht wordt dat de medewerker weer re-integreert in eigen werk, waarom dan toch een spoor 2 traject?
Wanneer nog niet zeker is dat de re-integratie in eigen werk volledig en duurzaam zal zijn, zal vaak toch een spoor 2 traject worden gestart. Dit is om te voorkomen dat medewerker later opnieuw uitvalt of dat de re-integratie niet duurzaam zal zijn. Het spoor 2 loopt dan samen met het re-integreren in eigen werk.

Wat is een loonsanctie?
Een loonsanctie kan worden opgelegd door het UWV wanneer deze bij de WIA-beoordeling concludeert dat er onvoldoende gedaan is om andere passende arbeid te vinden. Dit oordeel kan de eigen werkgever betreffen, wanneer de werkgever onvoldoende heeft gedaan of bijvoorbeeld te laat gestart is met spoor 2, maar ook de inzet van medewerker en eventueel re-integratiebureau.

Uiteraard kunnen er veel meer vragen leven over spoor 2 en de mogelijke begeleiding door Dynamisch Bureau. Maak gerust een afspraak om dit met ons te bespreken!

Inschrijven artikelen

  • Ontvang regelmatig praktische tips, ervaringen en inspiratie voor het vergroten van werkgeluk! Laat hier je gegevens achter.