Re-integreren na burn-out

Re-integreren na een burn-out vraagt veel van een persoon. Je probeert voorzichtig weer je eigen werk te hervatten, tegelijkertijd kan je gevraagd worden een 2e spoor traject te starten. Dit betekent dat je naast het re-integreren op je werk ook mogelijkheden voor werk bij andere werkgevers dient te onderzoeken. Het kan ook zijn dat je in overleg met het UWV na een burn-out weer aan de slag wilt. Wij vertellen je hier wat van belang is bij re-integratie na een burn-out.

Re-integratie mag nooit ten koste gaan van je gezondheid

Jouw re-integratie kan extra uitdagend zijn als je een laag energieniveau hebt en het kan zijn dat je concentratie nog niet optimaal is. Blijf dan alert op wat je wel en niet aankan want re-integreren mag nooit ten koste gaan van je gezondheid. Goede begeleiding bij je re-integratie is daarom onontbeerlijk. Deze begeleiding vind je bij Dynamisch Bureau.

Uiteraard is het bij een re-integratie 2e spoor voor je werkgever van belang dat er geen loonsanctie vanuit het UWV komt, maar voor Dynamisch Bureau is re-integratie veel meer dan het voorkomen van een sanctie. Wij streven ernaar dat jij je burn-out gaat “benutten”, ervan gaat leren, dit om uiteindelijk in je werk en dagelijks leven waarde te halen uit deze lastige periode.

Wat is van belang bij re-integratie bij burn-out?

Hoe kan een re-integratietraject dan bijdragen aan jouw herstel en een succesvolle re-integratie? Wat ons betreft gaat het om een persoonlijke aanpak, om maatwerk. Elke persoon is anders en elke situatie is anders. Daarbij zal er veel aandacht zijn voor jouw welbevinden. Pas als het (redelijk) goed gaat met jou, kan re-integratie succesvol zijn. Jij bent de basis.

Onze begeleiding gaat vaak in overleg en samenwerking met jouw behandelaars. Steeds wordt rekening gehouden met wat jij aankan zonder je te betuttelen.

Je krijgt verschillende gesprekken en opdrachten om meer energie te krijgen en angst en onzekerheid te overwinnen. Je krijgt steeds meer zicht op je valkuilen, aan wat heeft bijgedragen aan het ontstaan van je burn-out, en je weet steeds beter hoe je dit anders kan doen.

Weten op welk werk je je gaat richten

In de vervolggesprekken en –opdrachten is er aandacht voor het verhelderen van wat je wilt en waar je goed in bent. Een TMA Talentenanalyse wordt bij je afgenomen en besproken. Een autobiografie opdracht kan ook aan de orde komen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het presenteren van je talenten en je doelstelling: je volgende loopbaanstap, jouw motivatie ervoor en wat jou zo geschikt maakt voor die stap in jouw loopbaan.

Werken met plezier

Als jij eraan toe bent, begeleiden we je bij het netwerken en solliciteren. Zodat je werk vindt waar je langdurig en met veel plezier aan de slag bent.

Wil je meer weten over een re-integratietraject dat bij jouw eigen situatie past?

Kijk op:
Re-integratie UWV “Modulaire Dienstverlening”,        Re-integratie UWV “Werkfit Maken”, Re-integratie UWV “Naar Werk” of Re-integratie 2e spoor