Opbouw re-integratietraject 2e spoor

Een re-integratietraject 2e spoor bij Dynamisch Bureau kent meerdere fasen en start altijd met een vrijblijvende, kosteloze kennismaking.

Vrijblijvende, kosteloze kennismaking

Je hebt een vrijblijvende kennismaking met jouw mogelijke trajectbegeleider in spoor 2. De kennismaking is bij voorkeur ‘live’, maar wanneer dat niet kan, kan de kennismaking ook online plaatsvinden. Daarna varieert de begeleiding tussen ‘live’, online, telefonisch, via beeldbellen en per email.

Omdat je een vaste begeleider hebt, is het van belang dat er een klik is tussen jou en jouw begeleider. Je bespreekt je situatie, wat Dynamisch Bureau voor jou kan betekenen en wat je kunt verwachten tijdens het spoor 2 traject.

Daarna volgt een offerte voor een basistraject dat loopt gedurende het gehele tweede ziektejaar. Wanneer jouw werkgever akkoord is, volgt de intakefase.

De intakefase

De intakefase is bedoeld om duidelijker te krijgen wat jouw positie op de arbeidsmarkt is. Deze fase duurt zes weken en wordt afgesloten met een Plan van Aanpak.

We brengen in deze fase jouw talenten, drijfveren, werkervaring en opleidingen in beeld. We kijken ook naar welke beperkingen je hebt, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Dit leidt tot het zogenaamde ‘persoonsprofiel’.

Op basis hiervan gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt, zo veel mogelijk aansluitend bij jouw talenten, drijfveren, achtergrond en mogelijkheden. Dit noemen we het ‘zoekprofiel’ waarin staat naar welke functies we op zoek gaan.

Daarna wordt er gekeken naar wat je nog nodig hebt om deze functies te bemachtigen. Zijn er specifieke aandachtspunten en wat heb je nog nodig om de vereiste stappen te kunnen zetten?

Het kan voorkomen dat inzet van een gespecialiseerde coach nodig is naast je trajectbegeleider. Bijvoorbeeld om jouw nieuwe situatie te accepteren, of omdat je het moeilijk vindt je grenzen af te bakenen.

Al bovenstaande punten worden verwerkt in het Plan van Aanpak.

Wanneer jij akkoord bent met het Plan van Aanpak, gaat deze voorzien van je handtekening naar je werkgever. Indien nodig, offreren we ook evt. aanvullende modules. Denk bijvoorbeeld aan een TMA Talentenanalyse. of een uitgebreide loopbaan oriëntatie. Zo is het écht maatwerk!

Uitvoering Plan van Aanpak

Nadat het Plan van Aanpak is opgesteld volgt de uitvoering. Hierin wordt zoveel mogelijk de planning van het Plan van Aanpak gevolgd. Indien hier vertragingen in plaatsvinden, zal dit worden afgestemd met jou en jouw werkgever.

In deze fase wordt concreet naar vacatures gezocht, je krijgt een representatief cv, je schrijft sollicitatiebrieven en je krijgt uitleg over hoe je goed het netwerk kan inzetten om een andere baan te vinden. Zo ga je aan de gang met het voeren van oriënterende netwerkgesprekken en de inzet van social media.

Ook zal Dynamisch Bureau in haar netwerk kijken welke mogelijkheden er zijn om contact te leggen. Wanneer nodig kan je ook oefenen in het voeren van sollicitatiegesprekken.

Aan het eind van het gehele traject, dat veelal tussen de 9 en 12 maanden duurt, is de kans groot dat je weer aan de slag bent! Benieuwd hoe we jou kunnen begeleiden in een 2e spoor traject?