Het voordeel van een werkervaringsplek

Werkervaringsplek Dynamisch Bureau Veel van de coachees die wij mogen begeleiden bij hun zoektocht naar nieuw passend werk gaan op zoek naar een werkervaringsplek.
Soms om in een hele andere functie nieuwe werkervaring op te doen en te kijken of ze het echt leuk vinden, soms om juist hun belastbaarheid te toetsen en waar mogelijk te vergroten. Vaak is dit, voor zowel de coachee als de coach, een leerzame zoektocht, die soms ook wel wat frustraties met zich meebrengt. Want hoe leg je nou uit wat een werkervaringsplek inhoudt en aan welke eisen het moet voldoen? Graag leggen we dit uit.

Een werkervaringsplek is, wat de naam al zegt, een plek om werkervaring op te doen. Een coachee heeft geen werkgever meer of bij de eigen werkgever zijn geen mogelijkheden, waardoor we op zoek gaan naar een externe plek. Een nieuwe werkgever moet dan natuurlijk wel bereid zijn om iemand (met eventuele beperkte belastbaarheid) een kans te geven. Van belang is dat vooraf duidelijk is wat ervan wie verwacht mag worden. Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de oude werkgever, de nieuwe werkgever, de coachee en de begeleidende coach.

De volgende onderdelen zijn van groot belang voor een succesvolle werkervaringsplek:

  1. De aard van de werkzaamheden
  2. Het aantal uren dat coachee werkzaam is
  3. De opbouw van de uren (in overleg met bedrijfsarts of verzekeringsarts)
  4. De duur van de periode dat een coachee op een werkervaringsplek werkt
  5. De begeleider op de werkervaringsplek

Het doel is per coachee in detail verschillend, maar de basis is hetzelfde.

Gedurende de periode dat een coachee op een werkervaringsplek zit, wordt hij/zij betaald door de eigen werkgever of de uitkeringsinstantie. Dat betekent dat er voor de nieuwe werkgever relatief weinig kosten zijn. Er wordt natuurlijk wel gevraagd om enige tijd te investeren in de begeleiding van de coachee en mogelijk is er sprake van een reiskostenvergoeding. Hierover worden onderling afspraken gemaakt. Daarnaast kan het zijn dat een verzekering voor de coachee nodig is als hij/zij aan het werk is. Veelal is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een vrijwilligersverzekering via de gemeente van de werkervaringsgever of deze meldt het bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Anders is het slim om even met de eigen verzekeringsmaatschappij te overleggen.

Voor de oude werkgever, de uitkeringsinstantie en voor coachee is het daarnaast fijn om te weten welke mogelijkheden er zijn als de termijn van de werkervaringsplek is afgelopen. Te denken van dan aan een eenmalige verlenging, een detachering of een indiensttreding. Hierover kan een intentieafspraak gemaakt worden tussen alle partijen.

Voor de werkervaringsgever zitten er dus een aantal grote voordelen aan. Als eerste krijgen ze een (bijna) gratis kracht die voor bepaalde taken ingezet kan worden. Daarnaast kunnen ze uitproberen of iemand geschikt is voor het werk waar zij iemand voor zoeken, zonder dat er meteen allerlei verplichtingen aan vastzitten.

Voor de coachee is het een mooie kans om aan zijn/haar toekomst op de arbeidsmarkt te werken, zonder meteen de eigen baan of de uitkering op te moeten zeggen. Mocht het onverhoopt niet goed gaan, dan loopt de coachee niet meteen het risico om alle opgebouwde rechten kwijt te raken.

Voor de uitkeringsinstantie of oude werkgever is de kans op uitkering of hoge kosten kleiner, omdat de kans op een nieuwe baan groter wordt.

Al met al is het dus voor alle partijen gunstig om gebruik te maken van een werkervaringsplek voor een coachee die op zoek is naar een nieuwe baan. De enige kanttekening is dat een coachee gedurende de werkervaringsplek vaak wel verplicht is om te blijven solliciteren op betaald werk en dat dat altijd voor gaat (zowel intern als extern als er sprake is van een werkgever).

Heeft uw organisatie mogelijkheden voor een van onze coachees om werkervaring op te doen? Neem dan contact met ons op via info@dynamischbureau.nl of kijk in Bemiddeling voor mogelijk geschikte kandidaten!

Inschrijven artikelen

  • Ontvang regelmatig praktische tips, ervaringen en inspiratie voor het vergroten van werkgeluk! Laat hier je gegevens achter.